24 Ocak 2017 Salı

Motorsiklette Yan Sanayi Tehlikesi


Bildiğiniz gibi tüm dünyada motorsikletlerimiz için çeşitli parçalar üreten belli başlı yan sanayi şirketleri var. Bu şirketlerden bazıları kendi garantilerini veren piyasaya son derece kaliteli ürünler sunan şirketler ama çoğu yan sanayi şirketinin kalitesi tartışılır.

Bu yazımda gözümle şahit olduğum ve sizler için fotoğrafladığım sakıncalı bir durumu paylaşmak istedim.

Tüm motorseverler orijinal aksesuarların pahalılığı konusunda bir tartışmaya girerler. Bu tartışmalar ancak yan sanayi parça konusunda uzlaşarak ya biter ya da tehlikeli bir hal alır. Kendi motorum olan Yamaha X Max de bagaj taşıma demirinin 480 TL + işçilik olduğunu biliyorum. Bir de çanta koydunuz size toplam maliyet 1200 TL leri buluyor. Yok mu bunun yan sanayisi? Evet artık var. Yerli üretim bagaj taşıma demiri 250 TL civarında satışa sunuldu. Başta çok güzel dediğiniz duyar gibiyim.

Geçtiğimiz günlerde bir arkadaşımız yepyeni N maxine bu parçayı yarı fiyatına temin etti ve aldı. tamamen aliminyum döküm olan bu parça orijinali ile aynı görüntüye sahip. Üzerine bir de şık çanta aldı ve 1200 TL den kurtularak toplam 800 TL gibi bir rakama bu işini halletti ya da hallettiğini sandı.

Üzerinden bir hafta geçti, çantasında sadece bir kilit ve hafif bir çantayla giderken bir çukura girdi. Yoluna devam ederken arkasından gelen ses ile durdu. Manzara şok edici. Çanta yerinde değildi. yetkili bir servis tarafından istenmeyerek takılan yan sanayi demir kırılmış ve çantası yola fırlamıştı. Allah yardım etti ki yoğun olmayan trafikte ciddi kazalar yaşanmadı. Şimdi son durumun fotoğraflarını ekliyorum. Dökümün kalitesi tartışılır. Elimle baktığımda köpüksü bir maddeye benzettim.Siz siz olun ucuza kaçacağım diye kalitesi test edilmemiş yan sanayi parçaları kullanmayın. Ne kendinizi ne de başkasını trafikte tehlikeye atmayın. Yerli girişimcileri de baltalamak istemiyorum. Elbette yedek parça konusunda ileriye gitmeliyiz, elbette kendimizi geliştirmeliyiz ama kimsenin hayatını riske atmadan.

2 Ocak 2017 Pazartesi

ÇALIŞANLARIN OTOMATİK BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNE DAHİL EDİLMESİNE DAİR YÖNETMELİK

25 Ağustos 2016 tarih 29812 sayılı Resmi Gazete yayımlanarak 01.01.2017 tarihinde yürürlüğe giren Çalışanların Otomatik Bireysel Emeklilik Sistemine alınması ile ilgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 01 Ocak 2017 tarih 29936 sayılı Resmi Gazete yayımlanmıştır.


Kapsam
-Bu Yönetmelik; Türk vatandaşı veya 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında olup 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentlerine göre çalışanlardan; işverenin kapsama alınma tarihi itibarıyla çalışmakta olan kırkbeş yaşını doldurmamış kişileri, ilgili işverene bağlı olarak işverenin kapsama alınmasından sonra işe başlayan ve işe başladığı tarihte kırkbeş yaşını doldurmamış kişileri ve bu çalışanları istihdam eden işverenleri kapsar.


Kamu idarelerinde çalışanların kapsama alınması
-Kamu idareleri, merkez ve/veya taşra birimleri adına bir veya birden fazla emeklilik şirketiyle emeklilik sözleşmesi imzalanmasına ilişkin olarak yetkili yöneticilerini belirler.
-5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentlerine göre, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun eki (I), (II), (III) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan kamu idarelerinde 1/4/2017 tarihi itibarıyla mevcut çalışanlar 1/4/2017 tarihinden itibaren ilgili emeklilik planına dahil edilir.
-5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentlerine göre, diğer kamu idarelerinde 1/1/2018 tarihi itibarıyla mevcut çalışanlar 1/1/2018 tarihinden itibaren ilgili emeklilik planına dahil edilir.
Bu maddenin ikinci ve üçüncü fıkralarında belirtilen tarihlerde veya bu tarihlerden daha sonra ilgili kamu idarelerinde işe başlayanlar, işe başladığı tarih itibarıyla kendiliğinden ilgili emeklilik planına dahil edilir.

Özel sektörde çalışanların kapsama alınması
-Bu Yönetmelik kapsamında olup 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre özel sektörde istihdam edilen çalışanlar, bu madde esaslarına göre, işverenin bir veya birden fazla emeklilik şirketi ile imzalamış olduğu sözleşme kapsamında ilgili emeklilik planına dahil edilir.
-Bu çerçevede;
a) Çalışan sayısı bin ve üzerinde olan bir işverene bağlı olarak çalışanlar 1/1/2017 tarihinden itibaren,
b) Çalışan sayısı ikiyüzelli ve üzerinde ancak binden az olan bir işverene bağlı olarak çalışanlar 1/4/2017 tarihinden itibaren,
c) Çalışan sayısı yüz ve üzerinde ancak ikiyüzelliden az olan bir işverene bağlı olarak çalışanlar 1/7/2017 tarihinden itibaren,
ç) Çalışan sayısı elli ve üzerinde ancak yüzden az olan bir işverene bağlı olarak çalışanlar 1/1/2018 tarihinden itibaren,
d) Çalışan sayısı on ve üzerinde ancak elliden az olan bir işverene bağlı olarak çalışanlar 1/7/2018 tarihinden itibaren,
e) Çalışan sayısı beş ve üzerinde ancak ondan az olan bir işverene bağlı olarak çalışanlar 1/1/2019 tarihinden itibaren,
bu Yönetmelik kapsamında otomatik olarak emeklilik planına dahil edilir.
-Bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen tarihlerde veya bu tarihlerden daha sonra kapsama dahil işverenlere bağlı çalışmaya başlayanlar, hizmet akdinin yürürlüğe girmesiyle kendiliğinden emeklilik planına dahil edilir.
-Bu madde kapsamında çalışan sayısının belirlenmesinde, birden fazla işyeri olan işverenler için bütün iş yerlerindeki çalışanların toplamı göz önünde bulundurulur.
-Bu madde kapsamında çalışan sayılarının tespitinde, ikinci fıkrada belirtilen kapsama alınma tarihleri itibarıyla geçerli Sosyal Güvenlik Kurumu verileri dikkate alınır. Kapsama alınma tarihini izleyen dönemler bakımından ise bu tarihi izleyen takvim yılı başları esas alınır. Bir defa kapsama alınan işverenin çalışan sayısında, kapsama alınma tarihini müteakip gerçekleşen azalmalar dikkate alınmaz.

Çalışan katkı payının hesaplanması
-Bu Yönetmelik kapsamındaki çalışanların ücretinden işveren tarafından kesilecek çalışan katkı payı tutarı, ilgisine göre prime esas kazancın veya emeklilik keseneğine esas aylığın yüzde üçü oranında hesaplanır. Bu şekilde hesaplanan çalışan katkı payı tutarının virgülden sonraki kısmı dikkate alınmaz.
-5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa tabi iştirakçi iken, bu tarih itibarıyla 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamına alınanlar ile 5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 5434 sayılı Kanun hükümlerine tabi olarak çalışmış olup 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine tabi olarak yeniden çalışmaya başlayanlar için çalışan katkı payı tutarı, emeklilik keseneğine esas aylık üzerinden hesaplanır.
-Bu maddeye göre hesaplanan çalışan katkı payı tutarı, ilgili işveren tarafından çalışanın ücretinden kesilerek ilgili emeklilik şirketine aktarılır.

Çalışan katkı payı kesintisine tabi olmayacak ücret ödemeleri
Çalışanın, kapsama alınma tarihinden önceki bir döneme ilişkin çalışması karşılığında, kapsama alınma tarihi ve sonrasında ödenen ücretlerinden çalışan katkı payı kesintisi yapılamaz, Ücreti peşin ödenen çalışanlara, kapsama alınma tarihinden önceki dönemde ödenen ücretlerinden çalışan katkı payı kesintisi yapılmaz.

29 Aralık 2016 Perşembe

EV HİZMETLERİNDE 10 GÜNDEN AZ ÇALIŞANLARIN SMS İLE SİGORTALI YAPILMASI

29 Aralık 2016 tarih 29933 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Ev Hizmetlerinde 5510 sayılı Kanunun 9.maddesi kapsamında sigortalı çalıştırılması hakkında tebliğin değiştirilmesine dair tebliğ gereğince,
Evinde 10 günden az sigortalı çalıştıracak kişinin bir defaya mahsus SMS ile kendi TC kimlik numarasını yazıp "5510" kısa mesaj servisine kendini "çalıştıran" olarak kaydettirecek, daha sonra ev hizmetlerinde ayda 10 günden az çalıştıracağı kişinin TC kimlik numarası ve ayın hangi gününde çalıştıracağı bilgisini "5510" kısa mesaj servisine göndererek sigortalı için tescil kaydı oluşturulması yoluyla yapılacaktır. Sigortalı çalıştıran kişiye sigortalının kaydının yapıldığı ve % 2 oranındaki iş kazası ve meslek hastalığı sigorta priminin telefon faturasına yansıtılacağı yönünde cevap mesajı dönülecek ve sigortalı çalıştıran tarafından bunun onaylanması halinde sigortalı tescili tamamlanacaktır.

2017 YILI DAMGA VERGİSİ ORANLARI

2017 Yılı Damga Vergisi Oranları açıklanmıştır. 2016 yılında uygulanan maktu vergi tutarları yeniden değerleme oranı dahil olmak üzere %7,5 oranında artırılmıştır.
2017 yılı Damga Vergisi Oranları 29931 Sayılı Resmî Gazetede, Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği No:61'de yayınlandı.
01.01.2017 tarihi itibariyle geçerli olacak Damga Vergisi Oranlarına ait liste aşağıda yer almaktadır. 
 


(1) SAYILI TABLO 

Damga Vergisine Tabi Kağıtlar
I. Akitlerle ilgili kağıtlar

A. Belli parayı ihtiva eden kağıtlar:

1.  Mukavelenameler,  taahhütnameler ve temliknameler             
(Binde 9,48)
2. Kira mukavelenameleri (Mukavele süresine göre kira bedeli üzerinden)
(Binde 1,89)
3. Kefalet, teminat ve rehin senetleri                                          
(Binde 9,48)
4. Tahkimnameler ve sulhnameler                                             
(Binde 9,48)
5. Fesihnameler (Belli parayı ihtiva eden bir  kağıda taalluk edenler dahil)
(Binde 1,89)
6. Karayolları Trafik Kanunu uyarınca kayıt ve tescil edilmiş ikinci el araçların satış ve devrine ilişkin sözleşmeler
(Binde 1,89)
7. (Ek:6728/28. md.Yürürlülük: 9/8/2016) Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazlara ilişkin ön izin, irtifak hakkı veya kullanma izni sözleşmeleri (yatırım taahhüdü bulunanlar ahil ön izin, irtifak hakkı veya kullanma izni süresine göre bulunacak bedel üzerinden)
(Binde 9,48)
8. (Ek:6728/28 md Yürürlük: 9/8/2016) Resmi şekilde düzenlenen gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri
(Binde 9,48)
9. (Ek:6728/28 md Yürürlük: 9/8/2016) Resmi dairelerin mal ve hizmet alımlarına ilişkin yaptıkları ihalelerde, ihaleyi yapan idare ile düzenlenen sözleşmeler
(Binde 9,48)
10. (Ek:6728/28 md Yürürlük: 9/8/2016) 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında düzenlenen:
a) Taksitle satış sözleşmeleri
b) Ön ödemeli konut satış sözleşmeleri
c) Devre tatil ve uzun süreli tatil sözleşmeleri
ç) Paket tur sözleşmeleri
d) Abonelik sözleşmeleri
e) Mesafeli satış sözleşmeleri
(Binde 9,48)
11. (Ek:6728/28 md Yürürlük: 9/8/2016)  7/6/2012 tarihli ve 6326 sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanunu kapsamında düzenlenen turist rehberliğine ilişkin sözleşmeler
(Binde 9,48)
12. (Ek:6728/28 md Yürürlük: 9/8/2016) 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu kapsamında düzenlenen:
a) Toptan elektrik satış sözleşmeleri
b) Perakende elektrik satış sözleşmeleri
(Binde 9,48)
13. (Ek:6728/28 md Yürürlük: 9/8/2016) 18/4/2001 tarihli ve 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu kapsamında düzenlenen:
a) Toptan doğal gaz satışına ilişkin sözleşmeler
b) Tüketicilere doğal gaz satışına ilişkin sözleşmeler
(Binde 9,48)
B. Belli parayı ihtiva etmeyen kağıtlar:

1. Tahkimnameler                                                                       
(51,40 TL)
2. Sulhnameler                                                                            
(51,40 TL)
3.Turizm işletmeleri ile seyahat acentelerinin aralarında düzenledikleri kontenjan sözleşmeleri (Belli parayı ihtiva edenler dahil)                                                        
(288,60 TL)
II. Kararlar ve mazbatalar

1. Meclislerden, resmi heyetlerden ve idari davalarla ilgili  olmayarak Danıştaydan verilen mazbata, ilam ve kararlarla hakem kararları:

 a) Belli parayı ihtiva edenler                                                   
(Binde 9,48)
 b) Belli parayı ihtiva etmeyenler                                              
(51,40 TL)
2. İhale Kanunlarına tabi olan veya olmayan resmi daire ve kamu tüzel kişiliğini haiz kurumların her türlü ihale kararları
(Binde 5,69)
III. Ticari işlemlerde kullanılan kağıtlar

1. Ticari ve mütedavil senetler:

a) Emtia senetleri:

    aa) Makbuz senedi (Resepise)                                               
(17,80 TL)
    ab) Rehin senedi (Varant)                                                        
(10,50 TL)
    ac) İyda senedi                                                                         
(1,80 TL)
    ad) Taşıma senedi                                                                     
(0,60 TL)
b) Konşimentolar                                                                         
(10,50 TL)
c) Deniz ödüncü senedi                                                             
(Binde 9,48)
d) İpotekli borç senedi, irat senedi                                            
(Binde 9,48)
2. Ticari belgeler:

a) Menşe ve Mahreç şahadetnameleri                                        
(17,80 TL)
b) Resmi  dairelere ve bankalara ibraz edilen bilançolar ve işletme hesabı özetleri:

ba) Bilançolar
(39,70 TL)
bb) Gelir tabloları
(19,10 TL)
bc) İşletme hesabı özetleri
(19,10 TL)
c) Barnameler
(1,80 TL)
d) Tasdikli manifesto nüshaları                                                    
(7,80 TL)
e) Ordinolar                                                                                  
(0,60 TL)
f) Gümrük idarelerine verilen özet beyan formları                      
(7,80 TL)
IV. Makbuzlar ve diğer kağıtlar

1. Makbuzlar:

a) Resmi daireler tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin ödemeler (avans olarak yapılanlar dahil) nedeniyle, kişiler tarafından resmi dairelere verilen ve belli parayı ihtiva eden makbuz ve ibra senetleri ile bu ödemelerin resmi daireler nam ve hesabına, kişiler adına açılmış veya açılacak hesaplara nakledilmesini veya emir ve havalelerine tediyesini temin eden kağıtlar
(Binde 9,48)
b) Maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı, ikramiye, yemek ve mesken bedeli, harcırah, tazminat ve benzeri her ne adla olursa olsun hizmet karşılığı alınan paralar (avans olarak ödenenler dahil) için verilen makbuzlar ile bu paraların nakden  ödenmeyerek kişiler adına açılmış veya açılacak cari hesaplara nakledildiği veya emir ve havalelerine tediye olunduğu takdirde nakli veya tediyeyi temin eden kağıtlar
(Binde 7,59)
c) Ödünç alınan paralar için verilen makbuzlar veya bu mahiyetteki senetler
(Binde 7,59)
d) İcra dairelerince resmi daireler namına şahıslara ödenen paralar için düzenlenen makbuzlar
(Binde 7,59)
2. Beyannameler (Bu beyannamelerin sadece bir nüshası vergiye tabidir):

a) Yabancı memleketlerden gelen posta gönderilerinin gümrüklenmesi için postanelerce gümrüklere verilen liste beyannamelerde yazılı her gönderi maddesi için
(0,60 TL)
b) Vergi beyannameleri:

    ba) Yıllık gelir vergisi beyannameleri                                   
(51,40 TL)
    bb)  Kurumlar vergisi beyannameleri                                   
(68,60 TL)
    bc)  Katma değer vergisi beyannameleri                              
(33,90 TL)
    bd) Muhtasar beyannameler                                                   
(33,90 TL)
    be) Diğer vergi beyannameleri (damga vergisi beyannameleri hariç) 
(33,90 TL)
c) Gümrük idarelerine verilen beyannameler                           
(68,60 TL)
d) Belediye ve il özel idarelerine verilen beyannameler          
(25,30 TL)
e) Sosyal güvenlik kurumlarına verilen sigorta prim bildirgeleri
(25,30 TL)
f) (Değişik: 6728/28. md Yürürlük:9/8/2016) 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca verilmesi gereken aylık prim ve hizmet belgesi ile muhtasar beyannamenin birleştirilerek verilmesiyle oluşturulan beyannameler.

(40,20 TL)
3. Tabloda yazılı kağıtlardan aslı 1,00 Yeni Türk Lirasından fazla maktu ve nispi vergiye tabi olanların resmi dairelere ibraz edilecek özet, suret ve tercümeleri.
(0,60 TL)

2017 YILI USULSÜZLÜK VE ÖZEL USULSÜZLÜK CEZALARI

27 Aralık 2016 tarih 29931 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 476 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca, 
Vergi Usul Kanunu 352 ve 353.maddelerinde düzenlenmiş olan Usulsüzlük ve Özel Usulsüzlük Cezalarının neler olduğu ve bunların yapılması halinde karşılık gelen cezanın durumu 2017 Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvelde yer almaktadır. Mükellef gruplarına göre tutarlarda farklılıklar bulunmaktadır.

 2017 USULSÜZLÜK CEZALARINA AİT CETVEL
1. DERECE USULSÜZLÜKLER
 1- Sermaye şirketleri  130 TL
2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı  80 TL
3 - İkinci sınıf tüccarlar  40 TL
4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar  19 TL
5- Kazancı basit usulde tespit edilenler  11 TL
6- Gelir vergisinden muaf esnaf  5 TL
2. DERECE USULSÜZLÜKLER
1- Sermaye şirketleri 70 TL 
2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı 40 TL
3 - İkinci sınıf tüccarlar 19 TL 
4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar 11 TL
5- Kazancı basit usulde tespit edilenler 5 TL
6- Gelir vergisinden muaf esnaf  2,80 TL

ÖZEL USULSÜZLÜK
Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer şekil ve usul hükümlerine uygulaması
 1- Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu verilmemesi, alınmaması 210 TL 
Bir takvim yılı içinde her Bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza 110.000 TL
2- Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi, kullanılmaması veya bulundurulmaması 210 TL 
- Her bir belge nev’ine ilişkin olarak her bir tespit için toplam ceza 11.000 TL
- Her bir belge nev’ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza 110.000 TL
3- Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması 210 TL
4- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uyulmaması  5.000 TL
5- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlara 260 TL
6- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine 800 TL
 - Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası 160.000 TL
7- 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere 1.100 TL
8- 127 nci maddenin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına 800 TL

Damga Vergisinde
 Her bir kağıt için kesilecek özel usulsüzlük cezası 1,80 TL
Bilgi vermekten çekinenler ile 256, 257 ve mükerrer 257 nci madde hükmüne uymayanlar için ceza

1- Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında 1.400 TL
2- İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde 700 TL
tespit edilenler hakkında
3- Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dısında kalanlar hakkında  350 TL
Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası  1.100.000 TL
Kullanılan sahte ve muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge tutarı 50.000 TL

2017 YILI VERGİDEN MÜSTESNA YEMEK BEDELİ

2017 Yılı Vergiden Müstesna Yemek Bedeli: 14,00 TL’dir (KDV Hariç).


2017 Yılı için Müstesna yemek bedeli 14,00 TL olarak açıklandı. Gelir Vergisi Kanununda düzenlenmiş olan Vergiden Müstesna Yemek Bedeli, işyerinde veya işyerine bağlı birimlerde, işveren tarafından yemek verilmesi halinde, çalışanlara günlük uygun görülen tutarlar vergiden istisna tutulmuştur. 2017 yılı için 14,00 TL’nin üzerinde yemek ödemesi yapılması halinde bu müstesna tutarını aşan tutar kadar ki kısım vergiye tabi kabul edilmektedir. 

 


2017 YILI DEMİRBAŞ VE AMORTİSMAN SINIRI

2017 yılı için geçerli kabul edilecek Demirbaş ve Amortisman Sınırı 900 TL olarak belirlenmiştir. Amortisman Sınırı KDV Hariç tutarlar dikkate alınarak uygulanmaktadır.

2017 yılı için 900 TL olarak belirlenen Demirbaş ve Amortisman sınırına ait bu tutar aynı zamanda Fatura Kesme Sınırı olarak ta dikkate alınmaktadır.

Faydalı ömürleri göz önünde bulundurulmak şartıyla bu sınırın altındaki KDV Hariç tutara sahip olan Demirbaşlar “Gider Sayılan Demirbaşlar” hesabı altında izlenebilmektedir.

2017 YILI FATURA KESME VE DÜZENLEME SINIRI

27 Aralık 2016 tarih 29931 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 476 Seri Nolu Vergi Usul Kanunu gereğince, Fatura Kesme ve Düzenleme Sınırı 900 TL. olarak belirlenmiştir.

Fatura düzenleme sınırı ile ilgili madde hükümlerine göre; satılan veya ifşa edilen hizmet bedelinin yer alan hadleri geçmesi halinde malı satanın veya işi yapanın fatura kesmesi gerekmektedir.

2017 YILI MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ

27 Aralık 2016 tarih 29931 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 47 Seri Nolu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği gereğince, 2016 yılı için yeniden değerleme oranı olan %3,83 olarak artış yapılarak aşağıdaki listelerde yeniden belirlenmiştir.

2017 YILI BASİT USULDE VERGİLENDİRME HADLERİ

27 Aralık 2016 tarih ve 29931 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 296 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği gereğince, 2017 takvim yılında da basit usulden yararlanabilmeleri için alış, satış veya hasılatlarının 31/12/2016 tarihi itibariyle aşağıda belirtilen hadleri aşmaması gerekmektedir.